Metodika

Tréning umožňuje sprostredkovať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä získať a rozvinúť praktické facilitačné zručnosti (využívanie rôznorodých metód facilitácie, práca so skupinovou dynamikou, zvládanie náročných situácií pri facilitácii, komun...