Organizácia času

Ciele tréningu: Spoznať vlastné rezervy pri plánovaní a organizovaní času. Naučiť sa nové techniky pre time management. Zvýšiť vlastnú efektivitu. Obsah tréningu: Výhody časového manažmentu – brainstorming Individuálna práca - definovanie cieľo...