Osobnostný rozvoj

Nestále prostredie a vysoký tlak na výkon spôsobujú, že mnohí zamestnanci čelia častým kritickým situáciám. Reakciou na tento fakt je aktuálny trend v oblasti starostlivosti o zamestnancov: osobné poradenstvo. Zamestnanci a manažéri sa tak pod vedení...

“Ukáž mi svojho koňa a ja ti poviem, kto si!” Indické príslovie Vy a kôň. Niekoľko úloh od jednoduchších po zložitejšie, spätná väzba a následná analýza. Kôň je ako zrkadlo, kopíruje to, čo vidí. Ak vidí dôveru, kopíruje dôveru, ak cíti o...

Ciele Spoznať príčiny straty vlastnej energie Identifikovať vlastné zdroje a porovnať si ich vo vzťahu k väčšine mužov, či žien Pripomenúť si nástroje, ktoré ľudia desiatky rokov používali a my sme na ne zabudli Obsah Experimentom odhalíme, aké je na...