Plánovanie

Ciele tréningu: Naučíte sa ako dlhodobo riadiť svoj úspech cez strategické vedenie. Predstaviť východiská strategického manažmentu a metodiku Balanced ScoreCard (BSC). Budete vedieť aplikovať stratégiu a preniesť ju do praxe. Viete komunikovať straté...