Prekonávanie krízy

Nestále prostredie a vysoký tlak na výkon spôsobujú, že mnohí zamestnanci čelia častým kritickým situáciám. Reakciou na tento fakt je aktuálny trend v oblasti starostlivosti o zamestnancov: osobné poradenstvo. Zamestnanci a manažéri sa tak pod vedení...