Presadzovanie

Ciele tréningu: Uvedomiť si, ktorý typ správania zvyčajne využívam v rôznych situáciách. Spoznať svoje práva a dôvody, prečo ich nevyužívam. Osvojiť si techniky asertívnej komunikácie, či správania. Obsah tréningu: Hranie rolí a pomenovanie rôznych s...

Jedna tretina ľudí sú introverti. Firmy ich však tlačia do opačnej role, cenia sa ideály spoločenského a živého človeka. Ako môže zostať introvert prirodzený? Sú zvláštni, keď uprednostňujú prácu o samote? Ako sa presadiť vo svete plných extrovertov?...