Reputácia

Špecifickosť v porovnaní s bežným tréningom Na toto školenie je vhodné, aby ľudia mali vlastné počítače/tablety a pracovali so svojím profilom na LinkedIne. Ciele tréningu Spoznať a aktívne využívať možnosti sociálnej siete LinkedIn Naučiť sa vytvori...

Podmienkou účasti na tréningu je poslať ukážku jedného profesionálneho a jedného neprofesionálneho e-mailu, s ktorými ste sa vo vašej doterajšej praxi stretli. Príklady môžu byť v slovenčine aj angličtine. Tréning bude vedený formou prezentácie, disk...