Stratégia

Anotácia Keď sa venujeme činnostiam, ktoré nás napĺňajú a prinášajú nám už samotnou realizáciou uspokojenie, robíme ich efektívnejšie, máme lepší pocit a kvalita výsledku častokrát prevýši pôvodné očakávania. Rozlišovanie medzi tým, čo by sme mali a ...

Ciele tréningu: Naučíte sa ako dlhodobo riadiť svoj úspech cez strategické vedenie. Predstaviť východiská strategického manažmentu a metodiku Balanced ScoreCard (BSC). Budete vedieť aplikovať stratégiu a preniesť ju do praxe. Viete komunikovať straté...

Hrať poker sa naučíte za 15 minút, ale stať sa dobrým pokrovým hráčom môže trvať aj celý život. Podobne je to v biznise. Základné pravidlá predaja sa naučí každý, no byť dobrým obchodníkom, na to treba oveľa viac. Inšpirovali sme sa preto tými najlep...