Syndróm vyhorenia

Ciele tréningu: Spoznať, ako pôsobia rôzne zdroje stresu. Zvládať elimináciu ich negatívneho dopadu. Osvojiť si spôsoby regenerácie. Obsah tréningu: Pôsobenie stresu na človeka – prirodzená reakcia na podnety. Stres, ako zdroj energie a moci pri prek...