Unconscious Bias

Rozhodujete sa racionálne a vedome? Overte si to Pripravte sa na deň plný prekvapení, experimentov a hlavne vlastnej skúsenosti, pri ktorej aj tvrdí racionalisti krútia hlavami. Fascinovaní experimentmi ekonómie správania sme sa rozhodli overiť niekt...

Príbeh Výber ľudí do tímu, ich hodnotenie, rozdeľovanie úloh, nominácie do talent programov, konzultácie kľúčových rozhodnutí s vybranými kolegami … máme dôkazy, že manažéri nekonajú objektívne. Ako je to možné? Stará cesta väčšine manažérov pr...

  Poďte s nami vstúpiť do sveta, ktorý je zahalený rúškom tajomstva a pritom každý deň ovplyvňuje náš život. Odhaľte vlastné presvedčenia, ktoré z nevedomia ovplyvňujú naše rozhodnutia. Postavte sa zoči voči svojim predsudkom skresľujúcim pohľad...