Vlastné zdroje

Ciele tréningu: Precvičiť presviedčanie v rôznych situáciách a s rôznymi typmi ľudí. Získať istotu počas presviedčania druhých. Naučiť sa rôznym spôsobom ako efektívne presviedčať. Získať schopnosť použiť správny argument v správny čas. Obsah tréning...