Výber zamestnancov

Špecifickosť v porovnaní s bežným tréningom Na toto školenie je vhodné, aby ľudia mali vlastné počítače/tablety a pracovali so svojím profilom na LinkedIne. Ciele tréningu Spoznať a aktívne využívať možnosti sociálnej siete LinkedIn Naučiť sa vytvori...

Dobre pripravené Assessment Centrum Vám umožní overiť zručnosti a schopnosti kandidátov a vybrať pre Vami obsadzovanú pozíciu najvhodnejšieho z nich. Rovnako Vám pomôže nasmerovať spôsob jeho ďalšieho rozvoja a typu riadenia, ktorý uľahčí jeho adaptá...