Vyjednávanie

Ciele tréningu: Zvládnuť proces vyjednávania so zákazníkom od prípravy, cez analýzu, realizáciu vyjednávania a uzatvorenie dohody Zvýšiť mieru porozumenia potrieb druhej strany, ako základ pre dosiahnutie dohôd. Naučiť sa zvládať námietky a argumento...

Hrať poker sa naučíte za 15 minút, ale stať sa dobrým pokrovým hráčom môže trvať aj celý život. Podobne je to v biznise. Základné pravidlá predaja sa naučí každý, no byť dobrým obchodníkom, na to treba oveľa viac. Dobrý obchodník, rovnako, ako pokrov...