Zvládanie námietok

Anotácia Vaši zákazníci Vás vnímajú vďaka marketingu, skúsenostiam známych, na základe oslovenia obchodníkom a v neposlednom rade aj cez skúsenosť na kontaktnom mieste, pobočke, v predajni. Z dobrého prvého (aj aj nasledujúceho) dojmu pri osobnej skú...

Cieľ tréningu: Zefektívniť telefonickú komunikáciu Zaujať partnera počas telefonického rozhovoru s pozitívnym výsledkom S prehľadom zvládať problémy pri telefonovaní Obsah tréningu: Brainstorming o spôsoboch využívania telefonickej komunikácie v prác...

Ciele tréningu: Zvládnuť proces vyjednávania so zákazníkom od prípravy, cez analýzu, realizáciu vyjednávania a uzatvorenie dohody Zvýšiť mieru porozumenia potrieb druhej strany, ako základ pre dosiahnutie dohôd. Naučiť sa zvládať námietky a argumento...

Ciele tréningu: Osvojiť si schopnosť rozpoznať rodiace sa konflikty a nastavenie preventívnych opatrení. Spoznať dôsledky neriešených konfliktov. Získať zručnosti úspešného zvládnutia a riešenia problémov a konfliktov. Obsah tréningu: Identifikácia n...

Tréning vznikol ako reakcia na potreby našich klientov reagovať na aktuálnu situáciu vo svete biznisu. Tréning je vedený workshopovou formou. Ciele tréningu: Zlepšiť schopnosti nachádzať a využívať príležitosti u klientov, s ktorými spolupracujeme. N...

Tento tréning môže nadväzovať na tréning Základy efektívnej komunikácie, ktorý rozširuje, dopĺňa a posúva účastníka na vyššiu úroveň. Ciele tréningu: Osvojenie si spôsobov komunikácie v náročných situáciách. Získanie istoty pri zvládaní námietok. Osv...