Portfólio služieb

Od roku 2008 spolu s našimi klientmi vyvíjame rozvojové aktivity,
ktoré im pomáhajú úspešne rasť. Nájdite si aj pre seba a svojich
kolegov najlepšie riešenie.

Vyberte si, koho chcete rozvíjať:

Manažérov a majstrov
Talentov a kľúčových zamestnancov
Obchodníkov a klientskych pracovníkov
HR a lektorov
Seba
Zobraziť všetky produkty

Empowering women

Vzdelávanie s avatarom

Resilience

Future Skills

Efektívne učenie

Online vzdelávanie

Soft skills

Leadership

Koučing, mentoring, shadowing

Konzultácie

Komplexné programy

Zážitkové vzdelávanie

Inšpiratívne workshopy

Produktové novinky

produktové novinky avatar úvodná foto

Vzdelávanie s avatarom

V People Elements dlhodobo hľadáme spôsoby, ako čo najefektívnejšie doručovať vzdelávanie, prispôsobiť ho potrebám každého jednotlivca a zároveň ho udržať dynamické, interaktívne a plne prispôsobené vašim cieľom. Avatary momentálne vnímame ako posun na ďalšiu úroveň. Na úroveň, kedy využijeme technológie umelej inteligencie a digitálne nástroje, ktorými vieme tento rozvoj posúvať ďalej. Prečo avatar? Avatary dokážu […]

Zistiť viac Generated with Avocode.Path Copy
2_pe_banner-online-lider-700x440

Efektívne učenie

Efektívne učenie nie je len o tom, čo sa učíte, ale aj o tom, ako sa to učíte. Podľa štatistík sa však takmer 97% ľudí nikdy neučilo efektívne učiť. Len málo ľudí si uvedomuje, že správne učebné metódy môžu výrazne zvýšiť výkonnosť a zlepšiť naše zručnosti. Naučte sa preto najprv, ako sa správne učiť. Prečo […]

Zistiť viac Generated with Avocode.Path Copy
2_pe_banner-online-lider-700x440

Future Skills

Podľa prieskumov World Economic Forum bude do roku 2027 až 44% súčasných zručností pracovníkov nedostačujúcich, pretože doba napreduje rýchlejšie, než na čo je spoločnosť pripravená reagovať. V súčasnom rýchlo meniacom sa svete je nevyhnutné neustále sa vyvíjať a získavať nové zručnosti, a keďže sa bežné zručnosti stávajú postupne nedostačujúcimi, pripravili sme pre vás program “Future […]

Zistiť viac Generated with Avocode.Path Copy
Empowering women

Posilnite postavenie žien vo firmách a naučte sa spoločne s nami, ako kultivovať vzájomné vzťahy na pracovisku. Budujme prostredie, kde má každý možnosť vyniknúť. Naučme sa prekonávať stereotypy a podporme inklúziu na pracovisku. Vytvorme spoločne prostredie, ktoré je otvorené a rešpektujúce pre všetkých.

Generated with Avocode.Path Copy 2 Generated with Avocode.Path Copy
Vzdelávanie s avatarom

Objavte avatary a ich všestranný potenciál pri podpore rozvoja, zvyšovaní produktivity a vytváraní firemnej kultúry. Preskúmajte ich možnosti zvyšovať angažovanosť zamestnancov a transformovať naučené na praktické úlohy. Vychutnajte si účinky prispôsobeného microlearningu a neviditeľnú silu „nudge“ techník, ktoré obohacujú vašu firemnú kultúru a aktivujú potrebné správanie.

Generated with Avocode.Path Copy 2 Generated with Avocode.Path Copy
Resilience

Posilnite svoju osobnú odolnosť, aby ste vedeli zvládať stres a dokázali sa po ňom účinne zotaviť. Naučte sa s väčšou ľahkosťou prispôsobovať aj náročným situáciám a využiť ich na svoje vlastné posilnenie. Ukážeme Vám aj to, ako psychickú odolnosť budovať vo vašom tíme a ako podporiť Vašich kolegov.

Generated with Avocode.Path Copy 2 Generated with Avocode.Path Copy
Future Skills

Podľa World Economic Forum sa vzhľadom na rýchlo meniace sa podmienky tohto sveta stávajú bežné zručnosti pracovníkov pomaly nedostačujúcimi. Pripravme sa preto efektívne reagovať na dynamiku moderného pracovného prostredia. Našimi kurzami vám otvárame dvere do sveta nových zručností a perspektív. Každý kurz je vytvorený s cieľom posilniť schopnosti, ktoré budú kľúčové pre váš úspech v neustále sa meniacom pracovnom prostredí.

Generated with Avocode.Path Copy 2 Generated with Avocode.Path Copy
Efektívne učenie

Naučte sa ako transformovať váš prístup k učeniu a získať čo najviac zo svojho času a úsilia. Ovládnite svoju pozornosť a využite najnovšie neurovedecké poznatky pre maximalizáciu vašej efektivity. Získajte nástroje sebareflexie a sebapoznania, ktoré vám pomôžu odhaliť a zmeniť vzorce myslenia brzdiace váš potenciál. Okrem toho si osvojte aj pamäťové techniky a overené princípy rozvoja zručností.

Generated with Avocode.Path Copy 2 Generated with Avocode.Path Copy
Online vzdelávanie

Pomôžeme vám byť úspešní v online práci a pri riadení ľudí na diaľku. Zvládnete náročné situácie a efektívne budete viesť online svojich ľudí aj celé tímy. Vyberte si z našich overených virtuálnych kurzov.

Generated with Avocode.Path Copy 2 Generated with Avocode.Path Copy
Soft skills

Rozvíjame zručnosti zamestnancov a pracujeme s ich postojmi, s ktorými vedia významne ovplyvniť kvalitu výsledku v svojej komunikácii, spolupráci, myslení či rozhodovaní. V rozvoji vychádzame z reálnych situácií z praxe.

Generated with Avocode.Path Copy 2 Generated with Avocode.Path Copy
Leadership

Sprevádzame lídrov na ich ceste k úspechu. Spolu s nami objavujú a posilňujú svoje silné stránky. Získavajú chuť a angažovanosť. Dávame im nástroje, s ktorými dokážu rásť, podávať skvelý výkon a zvyšovať efektivitu svojich tímov.

Generated with Avocode.Path Copy 2 Generated with Avocode.Path Copy
Koučing, mentoring, shadowing

Ponúkame vám individuálny rozvoj vašich manažérov a zamestnancov. Získajú spätnú väzbu, zhodnotia svoju aktuálnu situáciu, rozšíria si zručnosti a nájdu riešenia, s ktorými dokážu efektívne dosiahnuť svoje ciele.

Generated with Avocode.Path Copy 2 Generated with Avocode.Path Copy
Konzultácie

Sme vašimi partnermi, keď potrebujete definovať zmenu, postaviť praktické riešenia, pripraviť ľudí na nové procesy a štandardy. A úspešne ich zaviesť do praxe tak, aby prinášali očakávaný efekt.

Generated with Avocode.Path Copy 2 Generated with Avocode.Path Copy