Art of Leadership – rozvoj sprevádzaný koňmi

pe-banner-novinky-horse-programy-1920x1080@2x-c

Na zážitok a učenie s koňmi nikdy nezabudnete. V našich programoch – horse koučing, horse leadership a horse teambuilding – sprevádzame s koňmi rozvoj vašich manažérov, vedúcich tímov, riaditeľov a aj celých tímov zamestnancov.

Horse koučing

Koučing je jeden z najefektívnejších nástrojov rozvoja pre vedúcich tímov, manažérov či riaditeľov. Navyše – tento koučing vám dá jedinečný zážitok.

V konskom partnerovi nájdete výkonného kouča, ktorý má skúsenosti, zachováva mlčanlivosť a je dôveryhodný. A zároveň je schopný poskytnúť vám okamžitú spätnú väzbu na správanie, ktoré je ťažké reflektovať si sám.

Naučíte sa, ako byť emocionálne aj mentálne zrelším. Zvýšite svoju sebadôveru a sebestačnosť, dokážete sa efektívne zameriavať na riešenie prítomnosti a objavíte svoje autentické ja.

Ako výsledok môžete zvýšiť svoj výkon a vplyv, zmeniť svoje správanie a postoje.

Tréning horse koučing mi pomohol hlbšie pochopiť, čo je pri komunikácii naozaj dôležité. Ako „ušetriť čas“ a komunikovať efektívnejšie, pre obe strany príjemnejšie a popri tom spoločne splniť úlohu. Odporúčam každému manažérovi a špeciálne tým, ktorí nikdy neboli v kontakte s koňmi. 🙂 Ďakujeme Giny aj Lenke.

Tomáš Kridl Manažér Partners Group

Horse leadership

Riadiť len proces nestačí, je nevyhnutné skutočne riadiť ľudí a byť príkladom. Náš zážitkový tréning pre lídrov odkryje vaše silné stránky a čo bráni druhým, aby vás nasledovali.

Práca s konským partnerom vám umožní zažiť vedenie spôsobom, ktorý poskytuje príležitosť učiť sa, lepšie komunikovať, viesť, motivovať a povzbudzovať ostatných. Vďaka priamej spätnej väzbe koní sa naučíte efektívnejšie komunikovať pri vedení iných.

Zažijete si, čo vám už dnes môže fungovať lepšie a odnesiete si užitočné podnety pre svoj ďalší rozvoj. Tréning vám tiež pomôže, ako získavať a udržiavať dôveru ľudí a naučí vás tiež úspešne rozvíjať vzťahy.

Horse teambuilding

Náš zážitkový program sprevádzaný koňmi je pre všetkých zamestnancov vášho tímu. Spolu s konským partnerom zistíte, kto v tíme ste a ako sa v ňom správate.

Naučíte sa rýchlo vyhodnotiť bezpečnosť prostredia, lepšie pochopiť tímovú spoluprácu, zlepšiť skupinovú dynamiku, zvýšiť vzájomné pochopenie a vnímanie, dôveru a istotu medzi členmi v tíme.

Zlepšite si spoluprácu a zvýšte výkon v svojom tíme.

Čo od nás získate programom Art of Leadership:

  • Silný zážitok, pocity a následné poznanie sa nám hlboko vryjú do pamäte.
  • Dostaneme jasnú spätnú väzbu na svoje správanie, ktoré nám kôň dá bez spoločenských filtrov, úplne otvorene.
  • Získame overené nápady, ktoré môžeme používať v svojej práci a vo fungovaní tímu.
  • Odhalíme prirodzené správanie jednotlivcov a tímov a uvidíme jeho dôsledky pri plnení rôznych úloh.
  • Uvedomíme si možné alternatívy, ako riešiť rôzne situácie a dosiahnuť ciele, a overíme si ich funkčnosť pri práci s koňom.
  • Naplánujeme si konkrétne kroky, aby sme si túto skúsenosť preniesli do firmy, do riadenia seba aj iných.

Mne pomohol horse koučing vnímať samého seba, moje chovanie, moje reakcie prostredníctvom priamej, bezprostrednej a nefalšovanej spätnej väzby prostredníctvom Giny a jej skvelej trénerky. No a popri tom všetkom som sa naučil niekoľko nových zručností.

Jaroslav Kouřil Manažér Faurecia

Vašim otázkam sa budeme radi venovať a pomôžeme Vám s výberom riešenia – kontaktujte nás.