Future Skills

3_pe_banner-online-lider-1920x1080

Podľa prieskumov World Economic Forum bude do roku 2027 až 44% súčasných zručností pracovníkov nedostačujúcich, pretože doba napreduje rýchlejšie, než na čo je spoločnosť pripravená reagovať.

V súčasnom rýchlo meniacom sa svete je nevyhnutné neustále sa vyvíjať a získavať nové zručnosti, a keďže sa bežné zručnosti stávajú postupne nedostačujúcimi, pripravili sme pre vás program “Future Skills”.

Prečo práve „Future Skills“?

Sme presvedčení, že budúcnosť patrí tým, ktorí majú odvahu objavovať, experimentovať a riskovať. S našimi kurzami sa nielen pripravíte na výzvy modernej doby, ale získate aj náskok pred ostatnými.

Náš program vám umožní neustále rásť a vyvíjať sa v rámci rôznych oblastí, poskytujúc vám výhodu v súťaživom pracovnom prostredí.

Nečakajte na budúcnosť – pripravte sa na ňu ešte dnes! Otvorte dvere do sveta nových zručností a perspektív a buďte pripravení efektívne reagovať na dynamiku moderného pracovného prostredia.

Vyberte si z ponuky kurzov:

  • Kreativita: Objavte osobné zdroje kreativity, energie a sily. Rozvíjajte svoje tvorivé myslenie a objavujte nové prístupy k riešeniu problémov.
  • Kritické myslenie: Získajte schopnosť analyzovať informácie a robiť rozhodnutia na základe dôkladného hodnotenia.
  • Odolnosť voči zmenám: Naučte sa pružne reagovať na zmeny. Vybudujte si mentálnu silu a schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam.
  • Objavenie talentov: Identifikujte a rozvíjajte svoje silné stránky a talenty. Rozvoj talentov je cestou k odhaleniu vlastnej výnimočnosti a oživeniu svojho potenciálu.
  • Self-motivácia: Posilnite svoju vnútornú motiváciu a cieľavedomosť. Objavte zdroje vašej vlastnej motivácie a naučte sa udržiavať pozitívny postoj k dosahovaniu svojich cieľov.
  • Cesta rastu: Vstúpte na cestu neustáleho osobného a profesijného rastu. Cesta rastu je totiž kľúčom k nekonečným príležitostiam vášho úspechu.

Prečítajte si viac: Jednotlivé kurzy Future Skills.

Program podľa špecifických potrieb vašich tímov:

Radi vám na mieru pripravíme komplexný program s obsahom a rozsahom podľa vašich potrieb.

Vašim otázkam sa budeme radi venovať a pomôžeme Vám s výberom riešenia – kontaktujte nás.