Online vzdelávanie a rozvoj

pe-banner-novinky-online-vzdelavanie-1920x1080@2x-c

Ponúkame vám online vzdelávanie a rozvoj seba, vašich manažérov a zamestnancov. Budete vedieť na diaľku viesť, podporovať a motivovať svojich ľudí. Zvládať krízy a náročné situácie, riešiť zmeny a pracovné výzvy. Riadiť procesy, delegovať úlohy a kontrolovať výsledky.

Pomôžeme vám byť úspešní:

 • pri práci na home office,
 • pri riadení ľudí, ktorí pracujú na diaľku,
 • pri riadení hybridného tímu, v ktorom časť vašich ľudí pracuje z officu a časť ľudí na diaľku.

Vyberte si z našich online služieb

Virtuálne kurzy / Webináre

S našimi lektormi dokážete uviesť medzi svojich zamestnancov konkrétnu tému alebo novinku a rozpracovať jej riešenie/uplatnenie. Využívame pri tom priamu interakciu lektorom s účastníkmi a medzi účastníkmi navzájom.

Ponuka kurzov – pre manažérov:

 • Online líder – komplexný program
 • Buďte transformačný líder
 • Riadenie výkonu v remote a hybridnom tíme
 • Ako zavádzať zmeny pri home office
 • Ako účinne viesť online porady
 • Motivujte ľudí a udržiavajte ich angažovanosť
 • Komunikácia manažéra v hybridnom tíme

Ponuka kurzov – pre pracovníkov:

 • Sebariadenie pri práci z domu
 • Úspešne sa adaptujte na zmenu
 • Efektívna komunikácia v hybridnom tíme
 • Zlepšovanie spolupráce a budovanie vzťahov na diaľku
 • Sebamotivácia
 • Stres manažment a prevencia pred vyhorením

Prečítajte si viac: Jednotlivé kurzy online vzdelávania.

Pozrite si celú ponuku online vzdelávania People Elements pre manažérov a zamestnancov:

Online koučing

S našimi koučmi si nastavíte ciele, nájdete si vlastné zdroje, objavíte riešenia, získate silu ísť do akcie a uplatniť tieto ciele v praxi.

Príklady, ktoré online koučingom môžete riešiť:

 • Ako sa vyrovnať s aktuálnou situáciou, zmenou pracovných a životných podmienok a získať istotu.
 • Ako efektívne riadiť a podporovať členov svojho tímu, ktorí pracujú mimo kancelárie.
 • Ako byť oporou pre svojich ľudí.

Pre koho: Pre vašich manažérov a zamestnancov, ktorí potrebujú vytvoriť riešenia na svoje pracovné a životné okolnosti; maximalizovať svoj osobný a profesijný potenciál.

Forma: Individuálny koučing / Tímový koučing.

Systematický online rozvoj

Z jednorazových kurzov a online programov rozvoja vytvárame komplexne programy. Dosahujeme tým efektivitu vzdelávania, zvyšujeme v ňom schopnosť účastníkov zapamätať si naučené a aplikovať do praxe.

Efektivitu systematického online rozvoja staviame na základe výskumov a našich skúseností:


Pred kurzom analyzujeme potreby účastníkov a zadefinujeme priority.


Rozsah kurzu 2 hodiny každé 2 týždne (po dohode).


1 kurz = 1 téma. Na jednom kurze riešime jednu tému a konkrétne problémy. Prinášame konkrétne techniky a spôsoby riešenia.


8 – 12 účastníkov na kurze s vysokou mierou zapojenia.


Intenzívne používanie naučenej techniky a riešení v svojej praxi počas nasledujúcich 14 dní po každom kurze. Účastníci si zvyšujú prax a istotu, aby postupy vedeli systematicky využívať.


Podpora účastníkov medzi kurzmi online koučingom alebo konzultáciami.

Radi vám na mieru pripravíme komplexný program s obsahom a rozsahom podľa vašich potrieb.

Pozrite si našu ukážku systematického rozvoja: Online líder – komplexný program

Ďalšie programy pre vaše online vzdelávanie a rozvoj

Inšpiratívne rozhovory / Podcasty

Vytvoríme pre vás videorozhovory alebo podcasty s osobnými príbehy ľudí z vašej firmy alebo inými inšpiratívnych hosťami.

Posilníte tak konkrétnu firemnú hodnotu, pomôžete zamestnancom pochopiť aktuálnu situáciu, podporíte a motivujete ich.

Pozrite si na ukážku inšpiratívne rozhovory People Elements.

Zážitkové aktivity

Využívame nové formy zážitku aj v online prostredí. Oživíte nimi dôveru a pocit spolupatričnosti v tíme a dobijete sa pozitívnymi zážitkami.

Náš tím

Pozrite si profily našich koučov, trénerov a lektorov.

Vašim otázkam sa budeme radi venovať a pomôžeme Vám s výberom riešenia – kontaktujte nás.