Online vzdelávanie a rozvoj

pe-banner-novinky-online-vzdelavanie-1920x1080@2x-c

Ponúkame vám online vzdelávanie a rozvoj seba, vašich manažérov a zamestnancov. Umožnia vám na diaľku viesť, podporovať a motivovať svojich ľudí. Zvládať krízy a náročné situácie, riešiť zmeny a pracovné výzvy. Riadiť procesy, delegovať úlohy a kontrolovať výsledky.

Pomôžeme vám byť úspešní aj v situácii, keď ste odkázaní na virtuálny svet práce, vzdelávania a rozvoja.

Vyberte si z našich online služieb

Naše služby môžete využiť kedykoľvek a odkiaľkovek. Vytvoríme pre vás zmysluplné riešenia s hodnotou:

Online koučing

S našimi koučmi si nastavíte ciele, nájdete si vlastné zdroje, objavíte riešenia, získate silu ísť do akcie a uplatniť tieto ciele v praxi.

Príklady, ktoré online koučingom môžete riešiť:

  • Ako sa vyrovnať s aktuálnou situáciou.
  • Ako efektívne riadiť a podporovať členov svojho tímu, ktorí pracujú mimo kancelárie.
  • Ako byť oporou pre svojich ľudí.
  • Ako sa vyrovnať s novou situáciou, zmenou zmenou pracovných/životných podmienok a získať istotu.

Pre koho: Pre vašich manažérov a zamestnancov, ktorí potrebujú vytvoriť riešenia na svoje pracovné a životné okolnosti; maximalizovať svoj osobný a profesijný potenciál; zosúladiť tlak vonkajších očakávaní a vnútorných potrieb.

Forma: Individuálny koučing / Tímový koučing

Virtuálne workshopy

Rozpracujte konkrétny problém, nájdite konkrétne riešenia a dohodnite sa na zodpovednostiach – a to aj v online prostredí. Naši lektori vás budú sprevádzať celým programom ku konkrétnym cieľom.

Pre koho: Skupina max. 12 účastníkov

Forma: Obsahová štruktúra nie je dopredu pevne daná

Virtuálne kurzy

S našimi lektormi dokážete uviesť medzi svojich zamestnancov konkrétnu tému alebo novinku a rozpracovať jej riešenie/uplatnenie. Využívame pri tom priamu interakciu lektorom s účastníkmi a medzi účastníkmi navzájom.

Pre koho: Skupina max. 12 účastníkov

Forma: Dopredu stanovená štruktúra

Ukážka z ponuky virtuálnych kurzov alebo webinárov:

  • Ako zvládať stres a vytvoriť si odolnosť voči tlaku okolia
  • Nastavte si efektívne tempo a psychohygienu pri práci z domu
  • Ako sa vyrovnať s novými povinnosťami a zmenou
  • Ako zvládnuť krízovú komunikáciu pri vzdialenej práci
  • Ako efektívne riadiť a podporovať svojich ľudí na home office
  • Ako účinne viesť online porady

Webináre

Vysvetlite situáciu, objasnite riešenie problému, predneste konkrétnu tému a podporte svojich ľudí efektívnou formou webináru.

Pre koho: Pre väčšiu skupinu účastníkov

Forma: Dopredu stanovená štruktúra a obsah, lektor vedie časť programu formou prednášky, interakcia medzi lektorom a účastníkmi cez chat

Systematický online rozvoj

Pracujeme s vašimi manažérmi a kľúčovými zamestnancami, ktorí sa učia a trénujú nové zručnosti, overujú si a posilňuj ich uplatnenie v praxi.

Program a priebeh pripravíme na mieru podľa potrieb cieľovej skupiny.

Psychologické poradenstvo

Zvládnite náročné obdobie a situácie, neistotu a pocit, že ste v tom sami. Pomôžeme vám získať silu, reštartovať sa a nabrať správny smer.

Inšpiratívne rozhovory / Podcasty

Posilnite konkrétnu firemnú hodnotu, pomôžte zamestnancom pochopiť aktuálnu situáciu, podporte a motivujte ich.

Vytvoríme pre vás videorozhovory alebo podcasty s osobnými príbehy ľudí z vašej firmy alebo inými inšpiratívnych hosťami.

Pozrite si na ukážku inšpiratívne rozhovory People Elements.

Zážitkové aktivity

Využívame nové formy zážitku aj v online prostredí. Oživíte nimi dôveru a pocit spolupatričnosti v tíme a dobijete sa pozitívnymi zážitkami.

Náš tím

Pozrite si profily našich koučov, trénerov a lektorov.

Vašim otázkam sa bude rád venovať a s výberom riešenia vám pomôže:

Foto - Andrej Dudáč, People Elements (200) Andrej Dudáč
Opportunity Element
0911 801 078
dudac@people-elements.eu