Online líder

pe_banner-novinky-online-lider-1920x1080@2x-c

Pripravíme vašich manažérov, aby vedeli efektívne riadiť svojich ľudí na diaľku, viesť porady, zadávať úlohy a podporovať svojich ľudí v online prostredí.

Až dve tretiny manažérov vnímajú, že vďaka skúsenosti s riadením ľudí sú pripravení riadiť ich aj na diaľku v online prostredí.

Online prostredie má svoje vlastné pravidlá. Naše skúsenosti potvrdzujú, že aj výborný manažér, ktorý riadi ľudí v priamom kontakte, sa potrebuje naučiť zvládať nástrahy online sveta. Inak mu hrozí „prepálenie“ ľudí, zníženie morálky v tíme a časom sa to preukáže aj na zníženom výkone.

Podľa výskumu spoločnosti Gallup až polovici zamestnancov nie je jasné, čo sa od nich očakáva v práci. A je to aj jeden zo základných problémov pri riadení ľudí na diaľku.

V programe Online líder si

 • otestujete svoju pripravenosť na riadenie ľudí v online prostredí,
 • získate overené a praktické návody na riešenie jednotlivých manažérskych situácií,
 • vyriešite konkrétne zadania, ako vo virtuálnom svete efektívne nastaviť očakávania svojich ľudí, zadať im úlohy, hodnotiť ich výkon a riadiť online porady,
 • dostanete spätnú väzbu na svoje správanie,
 • v ďalšom riešení situácie uplatníte získané informácie a zažijete si vlastné zlepšenie.

Buďte pripravení riadiť svojich ľudí na diaľku a zlepšite si svoje zručnosti v našej manažérskej simulácii remote riadenia.

Pre koho:

Program je pre manažérov na všetkých úrovniach riadenia, ktorí využívajú čiastočné alebo úplné riadenie ľudí na diaľku.

Ako prebieha program Online líder:

Program tvoria tri 2-hodinové virtuálne tréningy v malej skupine, ktorá pozostáva z maximálne šiestich členov. Účastníci počas tréningov riešia konkrétne zadania pre svojich zamestnancov, ktorých predstavujú ostatní členovia skupiny: nastavujú si očakávania, riadia online poradu a online diskusiu, získajú vlastné skúsenosti a poskytujú si spätnú väzbu.

Najväčšie prínosy programu Online líder:

 • Vďaka vlastným zážitkom vieme, na čo si pri online riadení máme dávať pozor.
 • Vieme efektívne riadiť očakávania svojich zamestnancov.
 • Dokážeme predísť mnohým skresleniam a neporozumeniam v online prostredí pri zadávaní úloh a pri poskytovaní spätnej väzby kolegom.
 • Vieme, ako efektívne viesť online poradu a čo využívať, aby sme pri porade nestratili pozornosť a motiváciu ľudí.
 • Rozumieme, prečo je dôležité starať sa a podporovať ľudí, ktorí pracujú z domu.
 • Vieme, čo robiť, aby si moji ľudia aj počas práce na diaľku udržali vysokú angažovanosť.

Vašim otázkam sa budeme radi venovať a pomôžeme Vám s výberom riešenia – kontaktujte nás.