Pulse learning

pe-banner-novinky-pulse-learning-1920x1080@2x-c

V pulznom učení dokážete najefektívnejšie uplatniť získané poznatky v praxi. Merateľný progres je jednou z najdôležitejších premenných úspechu tohto programu.

Pulzné učenie je najefektívnejší spôsob skupinového rozvoja pre vašich ľudí. Program je postavený na najnovších výskumoch neurovied, psychológie učenia a praxou overených postupoch.

Pre koho:

Program je možné aplikovať na akékoľvek potreby vašej spoločnosti, vašich tímov alebo jednotlivcov.

Keď sa dáte na tento intenzívny program a ste ochotný na sebe zamakať, garantujeme vám rýchly progres.

Ako Pulse learning prebieha:

Pravidelné 2-hodinové aplikačné workshopy vás každý druhý týždeň pripravia na používanie vždy jednej novej techniky. Nasledujúcich 14 dní po každom workshope využijete na intenzívne používanie naučenej techniky v svojej praxi. Počas tejto fázy môžete využiť jeden podporný telefonát s lektorom. Spoločne rozoberiete svoj progres a problémy, ktorým pri aplikácii čelíte.

Svoj progres priebežne vyhodnocujeme v malej 6-člennej skupine.

Cielene počas celého programu meriame efektívnosť jednotlivých blokov pre váš progres a ich užitočnosť pre použitie v praxi.

Prínosy Pulse learning:

 • Rýchlo a systematicky sa dokážem zlepšovať sa.
 • Reálne viem odmerať osobné zlepšenia.
 • Dostanem intenzívnu podporu pri konkrétnych problémoch, ktoré aktuálne riešim.
 • Dosiahnem naozajstnú zmenu svojho správania a postojov.

Štandardný program obsahuje:

 • 6 stretnutí po 2 hodiny
 • 5 podporných telefonátov
 • Trvá 3 mesiace

Prípravíme pre vás rozvojové programy s využitím Pulse learning:

Autentický líder

Úžitok pre každého účastníka:

 • Poznám zdroje mojej prirodzenej autority v tímoch a skupinách, kde pôsobím.
 • Cielene využívam otestované nástroje na motiváciu ľudí v svojom tíme.
 • Dokážem riadiť výkon a využívam na to efektívne techniky, ktoré zvyšujú môj potenciál a potenciál tímu podľa našich silných stránok.

Wellbeing booster

Systematický program, ktorý zniži stres a posilní odolnosť zamestnancov.

Úžitok pre každého účastníka:

 • Poznám a využívam zdroje, ktorými dokážem obnovovať svoju silu.
 • Používam techniky, ktorý redukujú negatívny dopad stresu na mňa.
 • Uplatňujem vonkajšie aj vnútorné nástroje, s ktorým dosahujem osobnú pohodu a šťastie.

Programy podľa špecifických potrieb vašich tímov

V spolupráci s vami a vašimi kolegami prípravíme programy podľa vašej aktuálnej situácie a najúspešnejších postupov z vašej praxe, aby ste dosiahli stanovené merateľné zmeny.

Vašim otázkam sa budeme radi venovať a pomôžeme Vám s výberom riešenia – kontaktujte nás.