Pulse learning

pe-banner-novinky-pulse-learning-1920x1080@2x-c

V pulznom učení dokážete najefektívnejšie uplatniť získané poznatky v praxi. Merateľný progres je jednou z najdôležitejších premenných úspechu tohto programu.

Pulzné učenie je najefektívnejší spôsob skupinového rozvoja pre vašich ľudí. Program je postavený na najnovších výskumoch neurovied, psychológie učenia a praxou overených postupoch.

Pre koho:

Program je možné aplikovať na akékoľvek potreby vašej spoločnosti, vašich tímov alebo jednotlivcov.

Keď sa dáte na tento intenzívny program a ste ochotný na sebe zamakať, garantujeme vám rýchly progres.

Ako Pulse learning prebieha:

Pravidelné 2-hodinové aplikačné workshopy vás každý druhý týždeň pripravia na používanie vždy jednej novej techniky. Nasledujúcich 14 dní po každom workshope využijete intenzívne používanie naučenej techniky vo svojej praxi. Počas tejto fázy môžete využiť jeden podporný telefonát s lektorom. Spoločne rozoberiete svoj progres a problémy, ktorým pri aplikácii čelíte.

Svoj progres priebežne vyhodnocujeme v malej 6-člennej skupine.

Cielene počas celého programu meriame efektívnosť jednotlivých blokov pre váš progres a ich užitočnosť pre použitie v praxi.

Prínosy Pulse learning:

 • Rýchlo a systematicky sa dokážem zlepšovať.
 • Reálne viem odmerať osobné zlepšenia.
 • Dostanem intenzívnu podporu pri konkrétnych problémoch, ktoré aktuálne riešim.
 • Dosiahnem naozajstnú zmenu svojho správania a postojov.

Štandardný program obsahuje:

 • 6 stretnutí po 2 hodiny
 • 5 podporných telefonátov
 • Trvá 3 mesiace

Pripravíme pre vás rozvojové programy s využitím Pulse learning:

Autentický líder

Úžitok pre každého účastníka:

 • Poznám zdroje mojej prirodzenej autority v tímoch a skupinách, kde pôsobím.
 • Cielene využívam otestované nástroje na motiváciu ľudí vo svojom tíme.
 • Dokážem riadiť výkon a využívam na to efektívne techniky, ktoré zvyšujú môj potenciál a potenciál tímu podľa našich silných stránok.

Wellbeing booster

Systematický program, ktorý zníži stres a posilní odolnosť zamestnancov.

Úžitok pre každého účastníka:

 • Poznám a využívam zdroje, ktorými dokážem obnovovať svoju silu.
 • Používam techniky, ktorý redukujú negatívny dopad stresu na mňa.
 • Uplatňujem vonkajšie aj vnútorné nástroje, s ktorým dosahujem osobnú pohodu a šťastie.

Programy podľa špecifických potrieb vašich tímov

V spolupráci s vami a vašimi kolegami pripravíme programy podľa vašej aktuálnej situácie a najúspešnejších postupov z vašej praxe, aby ste dosiahli stanovené merateľné zmeny.

Vašim otázkam sa budeme radi venovať a pomôžeme Vám s výberom riešenia – kontaktujte nás.