Efektívne učenie

3_pe_banner-online-lider-1920x1080

Efektívne učenie nie je len o tom, čo sa učíte, ale aj o tom, ako sa to učíte. Podľa štatistík sa však takmer 97% ľudí nikdy neučilo efektívne učiť.

Len málo ľudí si uvedomuje, že správne učebné metódy môžu výrazne zvýšiť výkonnosť a zlepšiť naše zručnosti. Naučte sa preto najprv, ako sa správne učiť.

Prečo Efektívne Učenie?

S programom “Efektívne Učenie” pochopíte, ako náš mozog funguje. Získate nielen cenné informácie, ale osvojíte si aj konkrétne nástroje na efektívne učenie sa.

Naučíme vás aktívne formovať svoj učebný proces. Prevedieme vás inovatívnymi metódami, ktoré transformujú váš prístup k učeniu tak, aby ste získali čo najviac zo svojho času a úsilia.

Objavte nový spôsob učenia, ktorý vám otvorí dvere k nekonečným možnostiam a úspechom!

Vyskladajte si svoj MOZGOVÝ BOOSTER s našimi kurzami:

  • Sebareflexia: Spoznajte a rozvíjajte svoje silné stránky, naučte sa prijímať spätnú väzbu a objavte tajomstvá svojho vnútorného sveta, aby ste sa mohli stať najlepšou verziou seba!
  • Pozornosť: Ovládnite svoju pozornosť a využite najnovšie poznatky neurovedy pre maximalizáciu vašej efektivity. Naučte sa trénovať svoju pozornosť. Ten, kto riadi pozornosť, získava prevahu, riadi úlohy, ciele aj spokojnosť.
  • Zvyky: Revidujte svoje zvyky a smerujte ich k cieľom, túžbam a predstavám o sebe samom!
  • Myseľ: Transformujte svoje myslenie a smerujte ho k dosiahnutiu cieľov. Pochopíte, ako premýšľanie ovplyvňuje motiváciu, správanie aj výkon a získate nástroje na smerovanie svojej mysle k úspechu.
  • Pamäť: Zbavte sa mýtov a presvedčení, ktoré obmedzujú váš rast. Osvojte si pamäťové techniky a naučte sa pracovať s informáciami tak, aby ste ich efektívne využívali vo svoj prospech.
  • Zručnosti: Osvojte si princípy a nástroje na vytvorenie vlastného plánu nadobúdania nových zručností. Na vlastnej koži okúsite jednoduchosť a účelnosť metód učenia sa rôznym zručnostiam.
  • Rozvojový projekt: Vytvorte si detailný plán a preneste ho do reality. Preskúmajte možné bariéry a vytvorte si scenáre ich zvládnutia.

Prečítajte si viac: Jednotlivé kurzy Efektívneho učenia.

Program podľa špecifických potrieb vašich tímov:

Radi vám na mieru pripravíme komplexný program s obsahom a rozsahom podľa vašich potrieb.

Vašim otázkam sa budeme radi venovať a pomôžeme Vám s výberom riešenia – kontaktujte nás.