‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Ako presvedčiť ostatných

Ciele tréningu:

 • Precvičiť presviedčanie v rôznych situáciách a s rôznymi typmi ľudí.
 • Získať istotu počas presviedčania druhých.
 • Naučiť sa rôznym spôsobom ako efektívne presviedčať.
 • Získať schopnosť použiť správny argument v správny čas.

Obsah tréningu:

 • • Vlastné zdroje – kedy sa mi podarilo niekoho presvedčiť – spôsob komunikácie a argument
 • • Práca s postojom - Ako pracovať s postojom partnera, skupiny
 • • Zmena postoja – nácvik
 • • Logický spôsob presvedčovania – diskusia, výhody a nevýhody
 • • Pomenovanie vlastnej pozície – nácvik
 • • Konkrétna situácia (udalosť) – hľadanie nástrojov pri presviedčaní
 • • Prínos pre druhého – konkrétne situácie
 • • BATNA v konkrétnych situáciách
 • • 4 kroky ako postupovať
 • • Nácvik presvedčovania
 • • Budovanie dôvery vs. zvedavosť
 • • Čo robiť pri nezhode a ako hľadať súhlas, dohodu
 • • Príbeh ako nástroj presviedčaní
 • • Práca s vlastnou autoritou
 • • Konkrétne situácia – ako presvedčiť skupinu a negativca
 • • Sumarizácia

 

Kľúčové slová