‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Art of Leadership- koňmi sprevádzaný rozvoj

Rozvoj, ktorý má „konskú“ silu! A to doslova..:) Tréningy s využitím koní Vám umožnia uvedomiť si, že riadiť proces nestačí. Je nevyhnutné skutočne riadiť ľudí, ísť príkladom, konzistentne verbálne aj neverbálne komunikovať, využívať tlak aj ťah, budovať rešpekt aj dôveru, viesť, koučovať a podporovať rozvoj podriadených. Získate jednoznačnú spätnú väzbu, silný autentický zážitok, okamžitú možnosť vyskúšať si zmeniť nefunkčné správanie a množstvo podnetov pre Váš ďalší rozvoj.

Prínosy

Účastníci:

- Spoznajú svoj autentický štýl riadenia a svoju schopnosť inšpirovať ostatných

- Si vyskúšajú rôzne štýly riadenia a získajú porozumenie svojich prirodzených tendencií a preferencií.

- Naučia sa zamerať na “tu a teraz”, zamerať svoj focus na úlohu, ktorú práve vykonávajú

- Zistia, že keď robím rovnakú vec, rovnakým spôsobom, zriedkakedy dosiahnem iný výsledok

- Uvedomia si dôležitosť stanovovania jednoznačných cieľov a zrozumiteľnej komunikácie

 

Ako to bude prebiehať?

- V úvode dostanete krátku inštrukciu o vnímaní koňa a bezpečnosti pri práci s ním

- Následne budete riešiť niekoľko jednoduchých úloh s koňom (na koni sa nesedí, vedenie prebieha zo zeme), so zameraním na správanie, emócie a myšlienky, ktoré sú prekážkami v dosahovaní Vašich cieľov v oblasti vedenia ľudí, budovania vzťahov a tímu, komunikácii a kreatívneho myslenia.

- Pravidelné podávanie spätných väzieb pomáha účastníkom pochopiť súvislosť medzi tým, čo sa deje na jazdiarni a tým, čo sa deje v reálnom živote.

Cieľová skupina :

- Špecialisti pripravujúci sa na manažérsku rolu

- Manažéri

- Členovia tímov

- Vedúci projektov

Vedeli ste, že:

Kone majú prirodzenú schopnosť „vybrať“ si vodcu a cítiť, koho je bezpečné nasledovať, pretože v prírode od toho záviselo ich prežitie..

Kľúčové slová