‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Identifikácia a interview kandidátov

Na tréning si účastníci môžu priniesť konkrétne zadania pre pozície, s ktorými sa bude na tréningu pracovať. Vytvoria si vstupy pre reálne vedenie interview.

Ciele tréningu:

 • Zamerať sa pri výbere a interview na kľúčové kompetencie danej pozície a identifikovať ich u kandidátov.
 • V prípade, že nie sú u hľadanej pozície už definované požadované kompetencie/vlastnosti/zručnosti – bude schopný tieto pomenovať a ďalej s nimi pracovať
 • Focusovať sa na kľúčové charakteristiky kandidáta a odstrániť časté chyby v procese výberu
 • Samostatne viesť štruktúrované interview pomocou metódy Competency Based Interview

Obsah tréningu:

 • Návod na zadefinovanie si pracovnej pozície a očakávaní od uchádzačov (vedomosti, skúsenosti, zručnosti)
 • Vyladenie profilov a požiadaviek – oponentúra požiadaviek a určenie priorít pre výber kandidátov
 • Návod na vedenie interview – účastníci sa oboznámia so spôsobom vedenia technikou STAR (Situácia, Úlohy, Aktivity, Prístup, Výsledky)
 • Prezentácia výsledkov osobnostného dotazníka a chyby hodnotenia – jednotlivci sa dozvedia, čo im pri vedení interview môže pomáhať a čo ich môže obmedzovať – skresľovať hodnotenie. Naučia sa aj nástroje na predchádzanie chybám hodnotenia.
 • Príprava na vedenie interview – vytvorenie si vlastnej štruktúry interview, príprava batérie otázok na jednotlivé oblasti.
 • Vedenie interview s reálnymi uchádzačmi o pozíciu
 • Kalibrácia hodnotení jednotlivých hodnotiteľov
 • Vytvorenie charakteristiky úspešného kandidáta

 

Kľúčové slová