‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Sebamotivácia a sebariadenie

Ciele tréningu:

 • Identifikácia základných potrieb, ktoré nás motivujú
 • Získať informácie o sebe, ktoré umožnia optimálne využívať svoj potenciál pri práci
 • Naučiť sa jednoduché techniky efektívneho sebariadenia

Obsah tréningu:

 • Čo hýbe mnou a prirodzene aj ostatnými zamestnancami, aké možnosti motivácie môžem využívať
 • Faktory ovplyvňujúce moju motiváciu
 • Spárovanie najčastejších skupín potrieb a nástrojov stimulácie
 • Riadiť seba znamená riadiť svoje postoje
 • Zber nápadov, inšpirácie
 • zdroje inšpirácie
 • môj preferovaný spôsob prijímania informácií
 • čo s množstvom informácií, ktoré som našiel
 • Od nápadu k činom
 • sila zvyku – šetrí energiu, znižuje chybovosť, minimalizuje výpadky aktivity (nerealizovanie naplánovaného)
 • Aktivity, ich plánovanie a dodržiavanie plánov
 • sila písomných plánov
 • techniky zvyšovania plnenia plánov
 • čo s nekonečným odkladaním, či odsúvaním aktivít
 • Vyhodnocovanie vlastného progresu
 • prečo je pre každého z nás vyhodnocovanie

Kľúčové slová