‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Tréningy pre manažérov

Anotácia
Tréningy manažérskych zručností posilnia Vašu schopnosť riadiť ľudí kompetentne, smerom k definovaným cieľom. Sú založené na najnovších poznatkoch o leadershipe, pripravené na základe najčastejších potrieb našich klientov. Vyskúšajte tréningy, ktoré Vám umožnia čeliť výzvam Vašej manažérskej role.

Prínosy
- efektívnejšie riadenie
- zvýšenie výkonnosti tímu
- zvýšenie sebaistoty v roly lídra

Obsah
- Štýly riadenia a situačný leadership - Manažérska Akadémia
- Ako sa nezabiť poradami - Change Management
- Minutový manažér - Riadenie tímu
- Manažérske zručnosti inak- využitie transakčnej analýzy
- Najlepšie manažérske techniky

Cieľová skupina
- Špecialisti pripravujúci sa na manažérsku rolu
- Manažéri s priamym riadením ´
- Manažéri s viacúrovňovým riadením
- Projektoví manažéri

Kľúčové slová