‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Tréningy pre predajcov- umenie predaja

Anotácia
Čo je to vlastne predaj? Vysoko cenené oddelenie väčšiny firiem, alebo hŕba, trochu manipuláciou zaváňajúcich techník? Formálna schôdzka za účelom predaja konkrétneho tovaru alebo služby? Alebo niečo, čo intuitívne robíme občas každý z nás, v bežných situáciách v práci, doma..
Spektrum tréningov pre predajcov je tak široké ako definície predaja. Od tvrdších zručností a schopností viesť predajný rozhovor, klásť otázky, identifikovať potreby zákazníka a predávať tovar, ale aj úžitok, až po spôsob predaja, ktorý je pre mňa autentický, využitie mojich silných stránok a mojej osobnosti pre dosiahnutie predajného majstrovstva. Či už sa rozhodnete pre zlepšenie špecifických zručností predajcov, alebo komplexnejší projekt s cieľom konkrétne zvýšiť predaj, vieme Vás podporiť. Ozvite sa nám a spolu nájdeme cestu ako..

Prínosy
- zvýšenie predaja
- efektívnejšie nadväzovanie a budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi
- schopnosť predávať úžitok na základe potrieb zákazníka

Obsah
- Vedenie obchodného rozhovoru
- Telefonický predaj
- Zvládanie námietok
- Predajné zručnosti v kocke
- Komunikačné zručnosti pre predajcov (typológia, neverbálne signály, psycholingvistika, aktívne počúvanie
- Predaj ako rande
- Vyjednávanie

Cieľová skupina
- Predajcovia
- Key Accounts
-Pracovníci klientských centier

Kľúčové slová