‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Základy efektívnej komunikácie

Hoci je táto téma všeobecná, naši lektori prepájajú tému s aktuálnymi potrebami jednotlivcov a firiem. Na tréningoch sa rozoberajú vlastné situácie z praxe. Účastníci si odnášajú konkrétne nápady využiteľné okamžite na druhý deň.

Cieľ tréningu

 • Vedieť ako podať a získať informácie, ktoré potrebujem
 • Vedieť prispôsobiť komunikáciu typu partnera a jeho spôsobu prijímania informácií
 • Poznať základné pravidlá komunikácie a podávania informácií

Obsah tréningu

 • Komunikačné zručnosti uplatňujúce sa v efektívnej komunikácii
 • Techniky kladenia otázok, význam otvorených a zatvorených otázok
 • Zásady podania informácií – stručnosť, jasnosť, výstižnosť
 • Pravidlá komunikácie
 • Základné komunikačné štýly (popis) (agresívne, manipulatívne, asertívne, submisívne) s väzbou na rôzne tipy situácií
 • Spôsob komunikácie podľa typu osobnosti partnera
 • Aktívne počúvanie a jeho prejavy, zložky a význam
 • Asertívne práva a techniky
 • Emocionálna a obsahová zložka komunikácie
 • Spôsoby efektívneho riadenia rozhovoru
 • 3 P komunikačného procesu
 • Neverbálna komunikácia a jej vyžitie v profesionálnej komunikácii

 

 

Kľúčové slová