Meranie efektov

Pri našej práci s klientmi, no aj výskum, ktorý sme robili na Slovensku nás presvedčili, že neexistuje univerzálny pohľad na optimálny Talent manažment. To spoločné na dobrých programoch je, že vychádzajú z aktuálnej potreby firmy a tiež zachytávajú ...