Netika

Podmienkou účasti na tréningu je poslať ukážku jedného profesionálneho a jedného neprofesionálneho e-mailu, s ktorými ste sa vo vašej doterajšej praxi stretli. Príklady môžu byť v slovenčine aj angličtine. Tréning bude vedený formou prezentácie, disk...