Originalita

Hravý a zároveň efektívny tréning, ktorý sa dá prispôsobiť pre rôzne cieľové skupiny (obchod, marketing, back office,…) Cieľ tréningu: Využívať proces kreativity počas manažovania a rozhodovania. Porozumieť principom kreativity. Používať metody...