Poslucháč

Na tréning si účastníci donesú počítač a podklady z poslednej prezentácie. Každý účastník získa feedback na svoje prezentačné zručnosti a priamo na tréningu si zažije vlastné zlepšenie. Účastníci tréningu sa budú zlepšovať metódou „learning by doing“...