Predajné zručnosti

Predaj cez silné stránky   Peter vstúpi do miestnosti plnej cudzích ľudí a cíti príjemné vzrušenie. Je ako ryba vo vode. Vidí to ako príležitosť zoznámiť sa s 20 novými ľudmi, ktorí sa môžu čoskoro stať zákazníkmi. Takéto situácie vyhľadáva a do...

Anotácia Vaši zákazníci Vás vnímajú vďaka marketingu, skúsenostiam známych, na základe oslovenia obchodníkom a v neposlednom rade aj cez skúsenosť na kontaktnom mieste, pobočke, v predajni. Z dobrého prvého (aj aj nasledujúceho) dojmu pri osobnej skú...

Cieľ tréningu: Zefektívniť telefonickú komunikáciu Zaujať partnera počas telefonického rozhovoru s pozitívnym výsledkom S prehľadom zvládať problémy pri telefonovaní Obsah tréningu: Brainstorming o spôsoboch využívania telefonickej komunikácie v prác...

Anotácia Čo je to vlastne predaj? Vysoko cenené oddelenie väčšiny firiem, alebo hŕba, trochu manipuláciou zaváňajúcich techník? Formálna schôdzka za účelom predaja konkrétneho tovaru alebo služby? Alebo niečo, čo intuitívne robíme občas každý z nás, ...