Prezentácia

Na tréning si účastníci donesú počítač a podklady z poslednej prezentácie. Každý účastník získa feedback na svoje prezentačné zručnosti a priamo na tréningu si zažije vlastné zlepšenie. Účastníci tréningu sa budú zlepšovať metódou „learning by doing“...

Hoci je táto téma všeobecná, naši lektori prepájajú tému s aktuálnymi potrebami jednotlivcov a firiem. Na tréningoch sa rozoberajú vlastné situácie z praxe. Účastníci si odnášajú konkrétne nápady využiteľné okamžite na druhý deň. Cieľ tréningu Vedieť...