Príčiny konfliktov

Ciele tréningu: Osvojiť si schopnosť rozpoznať rodiace sa konflikty a nastavenie preventívnych opatrení. Spoznať dôsledky neriešených konfliktov. Získať zručnosti úspešného zvládnutia a riešenia problémov a konfliktov. Obsah tréningu: Identifikácia n...