Profil

Špecifickosť v porovnaní s bežným tréningom Na toto školenie je vhodné, aby ľudia mali vlastné počítače/tablety a pracovali so svojím profilom na LinkedIne. Ciele tréningu Spoznať a aktívne využívať možnosti sociálnej siete LinkedIn Naučiť sa vytvori...