Riešenie problémov

Hravý a zároveň efektívny tréning, ktorý sa dá prispôsobiť pre rôzne cieľové skupiny (obchod, marketing, back office,…) Cieľ tréningu: Využívať proces kreativity počas manažovania a rozhodovania. Porozumieť principom kreativity. Používať metody...

Tento tréning môže nadväzovať na tréning Základy efektívnej komunikácie, ktorý rozširuje, dopĺňa a posúva účastníka na vyššiu úroveň. Ciele tréningu: Osvojenie si spôsobov komunikácie v náročných situáciách. Získanie istoty pri zvládaní námietok. Osv...