Tvorivosť

Ako zapájať ľudí? Ako povzbudzovať a udržiavať nadšenie? Ako podporovať prirodzené pokračovanie aktivít, štartovať vnútorný motor? Angažovanosť je spôsob, ktorým umožňujeme ostatným tvoriť pokračujúce aktivity, bez toho, aby sme im dávali návody̷...

Hravý a zároveň efektívny tréning, ktorý sa dá prispôsobiť pre rôzne cieľové skupiny (obchod, marketing, back office,…) Cieľ tréningu: Využívať proces kreativity počas manažovania a rozhodovania. Porozumieť principom kreativity. Používať metody...

Pociťovať vnútornú silu (dosiahnuť želané ciele, vytvoriť výsledok, konať aktivity) znamená uvedomiť si, že máme schopnosť utvárať i v práci presne to, čo si prajeme. Čo nám teda bráni v uskutočňovaní? Neochota byť skutočne silnými? V čom je tak príj...